O KLUBIE

Adres: 31-153 Kraków, Ul. Szlak 77/222

NIP: 678-13-13-865, REGON: 350719651

Telefon kontaktowy: +48 604 276 853

Adres e-mail: kontakt@uks-hutnik.pl

Konto: PKO BP 38 1020 2906 0000 1702 0324 9729

Prezes: Mirosław Janawa

Wice prezes: Marek Hohenauer

Sekretarz: Małgorzata Urbanowicz

Skarbnik: Piotr Dudek

Członkowie zarządu: Rafał Wiśniewski, Cezary Szeliga